Dyrektywa EPBD przyjęta – co to oznacza w praktyce?